عشق من به وطنم از همان روزی در من شکل گرفته که متولد شده‌ام. عشقی که روز به روز شکل تازه‌تری به خود گرفته و بالغ‌تر شده. وطنم، ایران من، فرصت‌های بیشماری را در اختیار من قرار داده و به من پـر و بالی عظیم داده تا پرواز کنـم بر آسمــانی که نور الهی در آن جاری است. و آماده‌ام هر لحظه برای این عشق، جان فدا کنم

” ایران من پویشی برای ایران عزیز و متعلق به تمام مردم ایران است و حامی هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نیست.”

ایران من همه زندگی من است

ما در رسانه ملی جنبش و حرکتی را برای شناخت بهتر ایران در قالب کارزاری همه جانبه پیگیری میکنیم؛ ایران من قرار است که نشان دهد و بگوید چه رابطه ای بین من (هر هموطن) و ایران وجود دارد و چگونه می توان با شناخت از سرمایه های ملی به یک هویت ملی قوی دست یافت. این کارزاری است برای این که نشان دهد در ایران من چه فرصت‌هایی نهفته است و من چگونه میتوانم از آنها برای رشدِ فزاینده ایران بهره ببرم.