روایت های ایران من

“ایران من” روایتی است از تاریخ، اقتصاد و طبیعت کشور ایران. ما در پویش “ایران من” سعی کرده‌ایم تا قصه سعی و تلاش مردم ایران را برای پیشرفت این کشور عزیز نشان دهیم. “ایران من” روایتی از افزایش حس “عرق ملی” در میان مردم است، مردمی که می‌خواهند ظرفیت‌های سرزمین ایران را بیشتر از قبل بشناسند.
با ما همراه باشید تا این قصه را در کنار یکدیگر روایت کنیم.

نگار خاتون روستای توابع همدان

عبدالقادر فرزند ایران