ایران من

ایران زاد بوم ماست. ایران آغاز و منتهای ماست. از این میهن عزیز و آباد شروع می‌کنیم و تا آخر مسیر زندگی‌مان با آن همراه می‌شویم. پس هیچ چیز وهیچ کس به اندازه ایران به ما نزدیک نیست. و آنچه بیشتر از همه عایدمان می‌شود، افتخاری است که از این هم‌نشینی کسب می‌کنیم. بر کسی پوشیده نیست که ایران ما تاریخی دور و پرافتخار دارد. در کنار ثروت و سرمایه‌های این کشور و تاریخ با شکوهش، باید طبیعت و اقلیم شگفت‌آورش را نیز اضافه کنیم که منحصربفردی آن و ویژگی‌های یکه‌اش، ایران را به جایی بدل کرده که نگاه‌های بسیاری را به خود دوخته است. و این حرفی دیگر است که متوجه‌مان می‌کند هویت ما تا چه میزان تنیده در افتخارات ماست. ما تصمیم گرفته‌ایم تا درکنار شما آئینه هویت  ایرانی و اسلامی خود باشیم و ارزش‌های والای فرهنگی، تاریخی و تمدنی‌مان را پاس بداریم؛ با پویش «ایران من».