سرزمین سنت‌های شیرین

ایران کشوری است با رسوم و آئین اسلامی و باستانی. تمام نقاط ایران دارای سنت‌های شیرینی هستند که از دیرباز تا کنون، اجرای اینگونه سنت‌ها حفظ شده است. این آئین از پدران ما نسب‌به‌نسب و سینه‌به‌سینه چرخیده و امروزه به ما رسیده است.
با ما در “ایران من” همراه باشید تا بیشتر درباره سنت‌های ایرانی اطلاعات کسب کنید.