نگاهی به ایران من

“ایران من” نگاهی است به ابعاد و ظرفیت‌های کشور ایران در سه زمینه “تاریخ”، “اقتصاد” و “طبیعت”
از افتخارآفرینی‌های نیاکان ما در حفظ سنت‌ها و استقلال ارضی میهن‌مان بگیریم تا مفتخر بودن ما به داشتن دانشمندان و پژوهشگران درجه یک در زمینه‌های مختلف. از ثروتی که به خاطر نوآوری‌های صنعتی و صنعت‌های مولد حاصل‌مان می‌شود و اقتصاد را رونق می‌دهد، حساب کنیم تا دلاوری‌ها و کارآفرینی‌هایی که حسبِ وجود مردان و زنان متعهد این سرزمین صورت می‌گیرد تا لحظه‌های زندگی در ایران را ایمن‌تر و لذت‌بخش‌ترکند. و این یعنی تزریق همیشگی افتخار به میهن‌مان ایران.