گستره صنایع

ایران کشوری است که در بسیاری از صنعت‌های مختلف در حال فعالیت بوده و توانسته خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعت در خاورمیانه و جهان معرفی کند. ما در “ایران من” سعی خواهیم کرد تا پتانسیل صنعتی کشور ایران را بررسی کرده و درباره این موضوع اقتصادی و صنعتی بسیار مهم، بیشتر با شما در ارتباط باشیم.