برمدار علم و فناوری

نیروگاه بادی منجیل با ۱۷۱ توربین، در بخش‌های مشخصی از این شهر نصب و راه‌اندازی شده‌اند. علت اصلی راه اندازی چنین نیروگاه عظیمی، در واقع وزش بادهای شدید در فصول مختلف سال در شهر منجیل است. بادهایی که در این شهر می‌وزند از قدیم به هفت باد منجیل شهرت داشته ‌اند. با ما همراه باشید تا بیشتر از مدار علم موجود در ایران حرف بزنیم

سایر ویدئوها