پویش

حرف ن

آب‌و‌هوا، خاک حاصل‌خیز و نکات دیگری، مهم‌ترین عامل پیشرفت کشاورزی هستند. به پهناوری زمین‌های کشاورزی، حرف برای گفتن از کشور ایران وجود دارد.

سایر ویدئوها