پویش

ریخته گری

کسب‌و‌کارهای بر پایه فناوری‌های نوین و حرکت بر لبه علم در ایرانی پیشرو، حرف از اقتصادی در حال پیشرفت می‌زنند.

سایر ویدئوها