سد سازی

مدیریت آب، یکی از با اهمیت‌ترین موضوعات چند سال اخیر در جهان است. کره زمین روز‌به‌روز به سمت گرمای بیشتر می‌رود و این اتفاق باعث خواهد شد تا بسیاری از آب‌های جاری و زیرزمینی تبخیر شده و منابع آبی را از بین ببرند!
با ما در “ایران من” همراه باشید تا بیشتر درباره نوع ذخیره آب در کشور ایران اطلاعات کسب کنیم

سایر ویدئوها