سرزمین حرکت و برکت

شهر شوشتر توانسته با استفاده از نیروی کار جوان، خودکفایی در کاشت و برداشت، فرصت‌های شغلی بسیاری را در سطح شهر و استان ایجاد کند. با ما همراه باشید تا بیشتر درباره سرزمین حرکت و برکت کشور ایران بدانیم!

سایر ویدئوها