سرزمین دلیران

قلعه پرتغالی‌ها امروز به یکی از مقاصد گردشگری جزیره قسم تبدیل شده است. البته اینجا چند قرن پیش برای تسلط نیروهای خارجی به کشور ایران ساخته شده بود و حالا با کمک مرزبان‌ها، این قلعه متعلق به کشور ایران است. حفاظت از کشور ایران برای تمامی مردم امری مقدس بوده، هست و خواهد بود. با ما همراه باشید تا بیشتر درباره حرکت و برکت صحبت کنیم.

سایر ویدئوها