سرزمین مردمان مقاوم

سال‌های سال است که مردم کردستان را به عنوان یکی از مقاوم‌ترین مردم کشور ایران می‌شناسیم. با ما همراه باشید تا بیشتر از مقاومت مردم ایران حرف بزنیم!

سایر ویدئوها