سنت درختکاری 1

روز درختکاری: ریشه‌ها و برگ‌ها هدایایی هستند که ما برای نسل‌های بعد به‌جا خواهیم گذاشت. محافظت از طبیعت چهار فصل کشور ایران، وظیفه‌ای است که بر روی دوش ما و گذشتگان و آیندگان بوده است، پس از آن به‌خوبی نگه‌داری کنیم. با کاشتن تنها یک نهال، هدیه‌ای ماندگار به فرزندان‌مان بدهیم.

سایر ویدئوها