سنت درختکاری 2

روز درختکاری: دست در دست هم دهیم تا از طبیعت بسیار زیبای کشور ایران محافظت کنیم. ما در کنار هم ایستاده‌ایم تا با کاشتن یک نهال، هدیه‌ای بزرگ و ماندگار را به نسل‌های بعد تقدیم کنیم. روز درختکاری، نماد محافظت و نگه‌داری درست از طبیعت چهارفصل کشور عزیزمان ایران است.

سایر ویدئوها