شهدای ارس

ایران در طول سال‌ها فرماندهان، سرداران و رزمندگان فراوانی را به خود دیده که از جان و زندگی خود گذشتند تا دست دشمنان را از این خاک کوتاه کنند. در این ویدیو می‌توانید رشادت سه تن از رزمندگان ایرانی را در طول جنگ جهانی دوم تماشا کنید!
دو سرباز به‌همراه فرمانده خود سه روز در یک‌سمت پل مقاومت کردند تا مردم زودتر شهر را ترک کنند و اسیر حملات دشمن نشوند!

سایر ویدئوها