صنعت تراکتورسازی – تبریز

صنعت تراکتور‌سازی تبریز در سال‌های اخیر توانسته است با خودکفایی در تولید قطعات، توسعه زیرساخت‌های مربوطه و همچنین افزایش بهره‌وری عوامل تولید، مسیر رشد و تعالی را طی نماید و به یکی از قطب‌های اصلی صنعت در کشور تبدیل شود.
با ما همراه باشید تا درباره تراکتورسازی ایران اطلاعات بیشتری کسب کنید.

سایر ویدئوها