قصه های نهان

میدان امام اصفهان، اکنون مکانی فراتر از یک بنای تاریخی است، محلی که علاوه‌بر تاریخ پُر بار این کشور، مرکز تبادلات فرهنگی و هنری است، محلی که نشان‌دهنده فرهنگ غنی ایران و ایرانی است. ایران کشوری است با هزاران هزار قصه‌ ناشنیده! با ما همراه باشید تا بیشتر از قصه‌های نهان ایران، حرف بزنیم!

سایر ویدئوها