قطعه‌ای از ترانه گوزل ایران

نغمه‌های ایران

قطعه‌ای از ترانه “گوزل ایران”
خواننده: ابراهیم عدلی
شاعر: جمشید آقچلی

سایر ویدئوها