مراسم تکم‌چی

کشور‌ ایران، مملو از آداب و رسومی‌ست که تاریخ این سرزمین را نشان می‌دهد. یکی از آداب نوروزی در میان مردم خطه‌ای‌ از ایران، مراسم تکم‌چی است. تکم‌چی‌ها، عروسک‌های‌ بز نر را در میان خیابان و کوچه می‌برند و با خواندن آواز‌های شاد، رسیدن بهار‌ را خبر‌ می
دهند.
با‌ “ایران من” همراه باشید تا بیشتر‌ با آداب و رسوم کشور بزرگ ایران آشنا شوید

سایر ویدئوها