پویش

مرمت

آثار تاریخی ایران، نماد روزها و سال‌هایی است که با پیروزی‌های بسیاری به امروز رسیده است. اتفاقاتی که حالا، نشانه گذشته دور و باارزش ما هستند. حالا امروز، ما وظیفه داریم تا از این آثار تاریخی به‌خوبی مراقبت کنیم تا نسل آینده درباره این تاریخ بیشتر از قبل بداند.

سایر ویدئوها