گلریزان

از گذشته تا به امروز، مردم ایران دست در دست هم داده‌اند تا از روزهای بد گذر کنند. همدلی مردم ایران در تمامی روزهای سال، سنت شیرینی است که از اجدامان به ما ارث رسیده است. با ما در “ایران من” همراه باشید تا بیشتر با سنت‌های شیرین ایران و ایرانی آشنا شویم

سایر ویدئوها